banner_head
  • http://hoamaitour.com/cho-thue-xe-4-cho/1/1/1/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/cho-thue-xe-4-cho/1/1/1/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/cho-thue-xe-7-cho/1/1/2/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/cho-thue-xe-16-cho/1/1/4/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/cho-thue-xe-4-cho/1/1/1/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/cho-thue-xe-4-cho/1/1/1/0/vn.html
Dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái tại Hà Nội

Grand i10

Thuê xe tự láiGiá cho thuê xe tự lái Huyndai Grand i10 - 2016

1.Thời gian sử dụng xe : 01ngày
2. Km sử dụng             : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                  : 600.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày)
4. Ngoài giờ                 : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km            : 3.000 đ/km
6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .


Grand i10

Thuê xe tự láiGiá cho thuê xe tự lái Grand i10

1.Thời gian sử dụng xe : 01ngày
2. Km sử dụng             : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                  : 600.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày)
4. Ngoài giờ                 : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km            : 3.000 đ/km
6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .


Grand i10

Thuê xe tự láiGiá cho thuê xe tự lái Grand i10

1.Thời gian sử dụng xe : 01ngày
2. Km sử dụng             : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                 : 600.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày).

Nếu khách hàng có nhu cầu thuê xe tự lái dài ngày. Cty sẻ có chính sách ưu đãi giảm giá cho quý khách.
4. Ngoài giờ                 : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km            : 3.000 đ/km
6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .

TOYOTA VIOS

Thuê xe tự lái
Giá cho thuê xe tự lái - xe VIOS

1.Thời gian sử dụng xe: 01ngày
2. Km sử dụng            : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                 : 700.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày).

Nếu khách hàng có nhu cầu thuê xe tự lái dài ngày. Cty sẻ có chính sách ưu đãi giảm giá cho quý khách.
4. Ngoài giờ                : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km           : 3.000 đ/km

6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .


HONDA CITY

Thuê xe tự láiGiá cho thuê xe tự lái - xe CITY

1.Thời gian sử dụng xe: 01ngày
2. Km sử dụng            : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                 : 700.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày).

Nếu khách hàng có nhu cầu thuê xe tự lái dài ngày. Cty sẻ có chính sách ưu đãi giảm giá cho quý khách.
4. Ngoài giờ                : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km           : 3.000 đ/km

6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .

INNOVA G

Thuê xe tự láiGiá cho thuê xe tự lái - xe INNOVA

1.Thời gian sử dụng xe : 01ngày
2. Km sử dụng             : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                  : 800.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày).

Nếu khách hàng có nhu cầu thuê xe tự lái dài ngày. Cty sẻ có chính sách ưu đãi giảm giá cho quý khách.
4. Ngoài giờ                 : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km            : 3.000 đ/km

6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .

TOYOTA FORTUNER

Giá cho thuê xe tự lái - xe FORTUNER

1.Thời gian sử dụng xe : 01ngày
2. Km sử dụng             : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                  : 1.200.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày).

Nếu khách hàng có nhu cầu thuê xe tự lái dài ngày. Cty sẻ có chính sách ưu đãi giảm giá cho quý khách.
4. Ngoài giờ                 : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km            : 3.000 đ/km

6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .


TOYOTA FORTUNER

Giá cho thuê xe tự lái - xe FORTUNER

1.Thời gian sử dụng xe : 01ngày
2. Km sử dụng             : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                  : 1.200.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày).

Nếu khách hàng có nhu cầu thuê xe tự lái dài ngày. Cty sẻ có chính sách ưu đãi giảm giá cho quý khách.
4. Ngoài giờ                 : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km            : 3.000 đ/km

6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .


TOYOTA FORTUNER

Giá cho thuê xe tự lái - xe FORTUNER

1.Thời gian sử dụng xe : 01ngày
2. Km sử dụng             : 200 km/01 ngày
3. Giá cước                  : 1.200.000 đồng/trong ngày (từ 7h - 20h trong ngày).

Nếu khách hàng có nhu cầu thuê xe tự lái dài ngày. Cty sẻ có chính sách ưu đãi giảm giá cho quý khách.
4. Ngoài giờ                 : 50.000đ/1tiếng
5. Phát sinh km            : 3.000 đ/km

6. Thế chấp bằng tiền mặt hoặc tài sản có giá trtương ứng 30.000.000 đồng

(tài sản có thể là xe máy phải kèm theo đăng ký gốc, xe cá nhân biển Hà Nội),

kèm theo hộ khẩu Hà Nội, chứng minh thư gốc, bằng lái có thời hạn

và kinh nghiệm > 1 năm .

Dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái tại Hà Nội

Share
Xem thêm bản tin cho thuê xe ô tô

GIỚI THIỆU CÔNG TY

ho tro truc tuyen

ĐỊA CHỈ HOA MAI

ALBUM CÔNG TY

album anh hoa mai
album anh hoa mai
album anh hoa mai