2 banner_head
  • http://hoamaitour.com/Cho-thue-xe-4-cho-gia-re-nhat/1/1/1/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/Cho-thue-xe-4-cho-gia-re-nhat/1/1/1/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/Cho-thue-xe-4-cho-gia-re-nhat/1/1/1/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/Cho-thue-xe-16-cho-gia-re-nhat/1/1/4/0/vn.html
  • http://hoamaitour.com/Cho-thue-xe-7-cho-gia-re-nhat/1/1/2/0/vn.html
CHO THUÊ XE THÁNG

CHO THUÊ XE CƯỚI - HOA CƯỚI

thue-xe-cuoi-Camry

Thuê xe cưới Camry giá rẻ nhất

Giá Không tiệc: 1,300,000 VNĐ
cho-thue-xe-cuoi-Nissan Tenna

Cho thuê xe cưới Nissan Tenna

Giá Không tiệc: 1,400,000 VNĐ
cho-thue-xe-cuoi-4-cho-Mer C250

Thuê xe cưới Mercsdes Trắng

Giá Không tiệc: 2,200,000 VNĐ
cho-thue-xe--Audi A4

Cho thuê xe cưới Audi A4

Giá Không tiệc: 3,300,000 VNĐ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

congtyhoamai
congtyhoamai
ho tro truc tuyen

HOTLINE

ho tro truc tuyen
ĐIỀU HÀNH XE 4,7,16 CHỖ
ho tro truc tuyen
Ms Nga: 098.444.86.58
ho tro truc tuyen ho tro truc tuyen
ho tro truc tuyen
Mr Tùng:0972.84.72.72
ho tro truc tuyen ho tro truc tuyen
ho tro truc tuyen
Ms Hoa: 0972.94.22.88
ho tro truc tuyen ho tro truc tuyen
ho tro truc tuyen
kinhdoanh@hoamaitour.com
ĐIỀU HÀNH XE 29,35,45 CHỖ
ho tro truc tuyen
Mr Tùng: 0913.218.772
ho tro truc tuyen ho tro truc tuyen
ho tro truc tuyen
Mr Minh: 0972.405.898
ho tro truc tuyen ho tro truc tuyen
ho tro truc tuyen ho tro truc tuyen
ho tro truc tuyen
kinhdoanh@hoamaitour.com
ĐIỀU HÀNH XE THÁNG
ho tro truc tuyen
Ms Ngà: 0912.114.275
ho tro truc tuyen ho tro truc tuyen
ho tro truc tuyen
nga@hoamaitour.com